Pensjonsalder på 67 år oppheves fra 2010

Ny Avtalefestet Pensjon (AFP) og innføring av pensjonsreformen 1. januar 2010 rokker ved gamle grenser for pensjonsalder. Tenk deg at du kan få hevet lønnen med rundt 40 prosent i fem til åtte år fremover. Fristende?