• FOTO: Viktor Klippen

Havbunn-boom gir topp for Hitec

Hitec Products er på dypt vann verden over. Men det er bra når du leverer utstyr for undervannsbrønner.