• Thomas Førde

Fransk opning for industrien

Det som to ulike regjeringar har funne umogeleg å tilby industrien, kan nå bli mogeleg etter at franskmenn har rydda veg.