• Kristin Halvorsen vil ha mer åpenhet rundt rentemøtene.

Vurderer rente-åpenhet