Vil ha sjøfarts-politiet til Stavanger

Den nye politieininga med spesialkompetanse på sjøulukker vil Rogaland statsadvokatembete plassera i Stavanger.