• Knut S. Vindfallet

Luksus-eksplosjon på sjøen

Det selges flere og dyrere fritidsbåter. Nå er service det nye stikkordet.