– Nav en mer aktiv partner

Uavhengig av oppgangs— eller nedgangstider, har Nav ambisjoner om å spille en bredere og mer aktiv rolle i næringsutvikling.