• Problemet med godstrafikken i dag, er at næringslivet vil levere varer på ettermiddagen og få den frem til østlandet neste morgen. Dermed er kapasiteten på sørlandsbanen sprengt, men kun på nattestid. Kristian Jacobsen

Godstogene gjør som Norwegian