Pan Fish-hovedkontoret plasseres i Stavanger

Hovedkvarteret til nyfusjonerte Pan Fish blir lagt til Stavanger, Etter det Aftenbladet forstår, vekker styrevedtaket lite begeistring blant de Marine Harvest-ansatte i Nederland.