• Scanpix

Sterk kritikk av Innovasjon Norge

Bare halvparten av milliardene som renner ut fra Innovasjon Norge brukes til det pengene skal gå til: næringsutvikling.