• Anders Minge

Forskeren som streiker alene

Det kan bli noen ensomme streikevakter for byarkivar Bodil Wold Johnsen. Hun er Stavangers eneste streikende fra Forskerforbundet.