• Thomas Førde

- Ikke nedgang i oljefrakt

— Jeg ser ingen reduksjon i behovet for frakt av olje og gass i verden de neste 20 til 30 år.