• Pål Christensen

Anbefaler «nei» i uravstemningen

Ungdommene i LO raser mot AFP-løsningen og mobiliserer til nei-flertall i uravstemningen. Ungdommene får støtte fra økonomi-professor Jørn Rattsø.