Kraftig fall i Asia

Aksjeindeksene faller til det laveste på fem år.