• Brødrepar fra Haugesund unndro to millioner kroner fra skatter og avgifter. Hvert år blir 127 milliarder kroner holdt utenfor felleskassen, ifølge analyser fra Økokrim. FOTO: MICROSTOCK .shock - Fotolia

Brødre dømt til fengsel for svart arbeid

Et brødrepar i Haugesund må i fengsel for å ha unndratt to millioner kroner. Hvert år blir 127 milliarder kroner holdt utenfor felleskassen, ifølge analyser fra Økokrim.