«Slipp kvinnene til»

Mannlige ledere arbeider mye. Det vil trolig endre seg når vi får flere kvinnelige ledere.