• I undersøkelsen fra Verdipapirfondenes forening (Vff) har rogalendingene plassert 30 000 kroner i aksjefond, regnet pr. innbygger. Her er Stavanger santrum. FOTO: Knai, Vidar/SCANPIX

Rogaland elsker aksjer

Av de 30 kommunene der innbyggerne har plassert mest penger aksjefond, ligger 19 i Rogaland.