• En undersøkelse viser at pliktfølelsen er den største grunnen til at vi jobber overtid. Spesielt ansatte innenfor omsorgsyrker jobber mer på grunn av følelsen av plikt. Colourbox

Føler vi må jobbe overtid

Vi jobber overtid mest fordi vi føler plikt, viser en undersøkelse.