Økt aktivitet i fastlandsøkonomien

Tall fra det kvartalsvise nasjonalregnskapet viser at bruttonasjonalprodukt (BNP) for Fastlands-Norge økte med 0,5 prosent i tredje kvartal.