Gordon Brown angrer på liberal bankpolitikk

Det var et stort feilgrep at reguleringen av banksektoren ikke ble strammet opp før finanskrisen, vedgår Storbritannias tidligere statsminister Gordon Brown.