• Aktor, førstestatsadvokat Harald L. Grønlien, vil be om at lagmannsretten forkaster anken.

Dommer sendte Acta-tiltale i retur

Tingrettsdommeren i Norges største innsidesak, Acta-saken, returnerer tiltalen fordi statsadvokaten ikke har lagt fram bevis i saken.