Lånte 6,6 ganger inntekten

Acta-kundene ligger an til milliardtap på eiendomsaksjer. Mange sliter med store lån til spekulasjon.