• Eierne har måttet gå inn med mer penger for å sikre videre drift ved Forum Jæren. Nå må de også endre en dyr bankavtale. Geir Sveen

Millionsmell i høyden

Gjelden tynger og lokaler står tomme. Forum Jærens satsing på høyhus på Bryne har fått det tøft.