Full splid om nordmenn vil ha mer oljele­ting

FNs klimarapport som kom sist uke, har for alvor satt fart på spørsmål om ny oljeleting. – Flere og flere mener nå at tiden er inne for å si stopp, ifølge WWF. Mens Norsk olje og gass sier folk vil ha mer.

Hvilken vei vil folk at oljealderen skal?
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over ett år gammel

Konsernsjef i Equinor Anders Opedal sa sist uke til Aftenbladet/E24 at mye av selskapets leteaktivitet nå vil fokuseres rundt eksisterende infrastruktur. Dette er en letestrategi som i større grad er typisk for en oljenæring i nedgang, hevder partner og energianalytiker i Pareto Securities Nadia Martin Wiggen. Likevel fortsetter selskaper som Equinor med dette på tross av at næringen har tatt seg opp og oljeprisen er høy

Hun gir to grunner til dette. For det første sikrer det kortsiktig avkastning til utålmodige aksjonærer. For det andre tilfredsstiller det i større grad kravene for en mer miljøvennlig næring.

– Jeg tror å lete nær eksisterende infrastruktur er en god måte å holde seg inne med både aksjonærene og miljøkravene som settes. Det er veldig viktig å understreke at Norge er den mest ansvarlige produsenten av olje og gass i verden. Bør denne produksjonen gis opp til mindre ansvarlige produsenter, spør Wiggen retorisk.

Les også

Oljejobben gjør gårdsdriften mulig

– Flertall mot flere letelisenser

Hva tenker da det norske folk om oljenæringen? En måling gjort i mars av Respons Analyse for Aftenbladet viser at to av tre rogalendinger vil fortsette letingen etter olje og gass.

Nadia Martin Wiggen i Pareto Securities mener Equinors nye letestrategi også er for å komme klimakravene i møte.

NRK viste i en måling nylig at 55 prosent av nordmenn sier ja til fortsatt leting. 32 prosent er negative.

Likevel mener WWF å ha grunnlag for å si at det norske folk nå har beveget seg videre fra oljealderen. En fersk undersøkelse utført av Opinion på vegne av miljøorganisasjonen viser at 40 prosent av folket er negativ til ny oljeleting med hensyn til klimaet. Den samme undersøkelsen viser at 35 prosent mener at leteaktiviteten bør videreføres.

– Dette er svært positive tall. Vi har aldri sett at det har vært et flertall mot flere letelisenser i Norge. Dette kom også før FNs klimarapport. Etter denne rapporten kom ut har vi sett et voldsomt engasjement for hva Norge skal gjøre fremover, sier generalsekretær i WWF, Karoline Andaur til Aftenbladet/E24.

– Er ikke dette et veldig tynt grunnlag for å si at det norske folk nå er negative til oljeleting?

– Flere har nok vært mer usikre tidligere, men flere og flere mener nå at tiden er kommet for å si stopp. Dette på tross av at oljeindustrien har gitt oss mye positivt, sier hun.

– Det er viktig at vi i Norge tar et standpunkt om at denne næringen ikke lenger har livets rett. Det er det eneste riktige å gjøre for den grønne omstillingen fremover. Verden har satt seg et nullutslippsmål som vi er avhengig av for å unngå katastrofale klimaendringer, legger Andaur til.

WWF har ikke mye til overs for argumentet til Wiggen som gjentas til stadighet. Det har ingenting å si at Norge slipper ut mindre enn andre land i forbindelse med produksjon.

– Faktum er at når man ser bort fra produksjonen fra norsk sokkel er det fremdeles eksporten av norsk olje og gass som medfører de store utslippene. Dette er utslipp som er ti ganger større Norges samlede utslipp, sier hun.

– Fortsatt behov

MDGs førstekandidat i Rogaland, Ulrikke Torgersen, stiller seg bak Andaur.

– Vi har allerede funnet mye mer olje og gass enn det klimaet tåler. Norsk energipolitikk binder oss i dag til olje- og gassproduksjon i mange år fremover. Det kan vi ikke akseptere, sier hun.

Hun mener norske politikere spolerte sjansen til raskere omstilling under pandemien ved å knytte oss tettere til oljealderen.

Norsk olje og gass mener de har tall som står i strid med opplysningene til WWF.

På den andre siden av spekteret finner man Norsk olje og gass. Også de mener de har folket på sin side. En undersøkelse utført av Kantar på vegne av organisasjonen viser at 71 prosent av de spurte mener det er viktig at næringen opprettholdes. 19 prosent er uenige.

– I helgen kunne vi også se på NRKs måling at 55 prosent fortsatt vil at vi skal lete etter olje og gass, og det er det flere undersøkelser som viser. Det vil fortsatt være behov for å lete etter olje og gass for å unngå for bratt nedgang i produksjonen, sier kommunikasjonsleder Maria Barstad Sanner til Aftenbladet/E24.

Likevel presiserer hun at oljenæringen har satt seg strenge og hårete klimamål som de akter å følge opp.

– Vi skal dekarbonisere gassen til hydrogen og jobbe for CO₂-fangst og -lagring, i tillegg til at vi jobber med å videreutvikle ny industri som flytende havvind og mineralutvinning fra norsk sokkel. Det er ingen tvil om at alvoret av dette arbeidet bekreftes gjennom FNs klimarapport, slår Barstad Sanner fast.

Selv om oljenæringen nå innstiller seg på det grønne skiftet fremhever de også sin ikke helt ubetydelige egenverdi.

– En rapport fra Rystad Energy er ganske tydelig. Den viser nemlig at fra 2023 til 2030 vil skatteinntektene fra olje- og gassnæringen ligge på over 200 milliarder kroner i året. Det er et høyere nivå enn 2019, avslutter Barstad Sanner.

Publisert: