Norne-skipet rammet av «Castberg-feil»

Feilen i dataprogrammet som er avdekket i forbindelse med Johan Castberg-prosjektet, påvirker også andre innretninger på norsk sokkel.

På Norne-skipet i Norskehavet er det avdekket samme datafeil for levetidsanalyser som på Johan Castberg-prosjektet.
Publisert: Publisert:
icon
Denne artikkelen er over to år gammel

– Da vi oppdaget feilen i Stofat, satte vi straks i gang med å se på om dette kan ha konsekvenser for andre av våre installasjoner. Så langt har vi ikke sett at feilen har konsekvenser for andre installasjoner, men vi har altså ikke endelig konklusjon på om det kan ha påvirket reanalysene for Norne relatert til forlenget levetid, forklarer pressekontakt Fredrik Jebsen Bråten i Equinor til Aftenbladet.

Etter at de omfattende problemene med Johan Castberg-prosjektet ble avdekket i sommer, ba Petroleumstilsynet om en liste over andre innretninger denne feilen i dataprogrammet kunne ha påvirkning på (se listen nedenfor).

Les også

Professor om Castberg: - Skipet kan ikke installeres uten betydelige oppgraderinger

Det var i møte den 11. august mellom Equinor og Petroleumstilsynet at det kom fram en oversikt over andre innretninger (se nedenfor). Her var Equinor tydelige på at feilen først og fremst rammet Norne:

«Generelt ser Equinor at andre installasjoner er lite påvirket av Stofat-feilene,
med unntak av Norne.»

Equinor har merket Norne som gul i oversikten, hvor det noteres følgende:

«Analyser i to faser; 2014 og 2017. Globalmodell ok; flertallet av lokalmodeller er påvirket (11 av 14). Pågående reanalyser av affekterte modeller- RBI- og inspeksjonsplaner vil bli oppdatert ved behov.»

Fra møtereferat mellom Equinor og Petroleumstilsynet den 11. august 2020.

Feil oppdaget i 2016

Allerede i 2016 ble risiko- og klassifikasjonsselskapet DNV GL klar over feil i dataprogrammet Sesam Stofat, men forstod ikke omfanget av feilen før våren 2020. Feilen ble derfor i 2018 videreført i Johan Castberg-prosjektet. Denne feilen i datataprogrammet som gjør utmattingsanalyser, har ført til feil i levetidsberegninger for Johan Castberg-skipet som er under bygging i Singapore.

Fredrik Jebsen Bråten i Equinor understreker at datafeilen gjelder reanalyser for forlenget levetid på Norne utover 2022, det dreier seg altså ikke om feil i designet som ble gjort i 1995, lenge før feilen ble oppdaget.

Nornefeltet kom for øvrig i produksjon i 1997, og feltet ligger nord for Haltenbanken i Norskehavet, rundt 200 kilometer utenfor Helgeland-kysten.

Equinor er i nå i gang med arbeidet om å skaffe seg oversikt over konsekvensen datafeilen har for analysen av Nornes levetidsforlengelse.

– Vi har ikke endelig konklusjon på hvorvidt software-feilen har konsekvens for reanalysene, sier Fredrik Jebsen Bråten i Equinor til Aftenbladet.

Les også

Ptil-gransking: Var på Equinors Castberg-skip senest i 2019

Les også

Petroleumstilsynet gransker Equinor og Johan Castberg-utbyggingen

DNV GL hemmeligholder

Equinor har altså gitt en oversikt til Petroleumstilsynet over innretninger selskapet har hvor feilen kan være implementert, men det er først og fremst i Norne-skipet som det nå gjenstår videre kartlegging for å få på plass omfanget.

DNV GL har på sin side hemmeligholdt oversikt over andre FPSO-er som kan være rammet av samme feil. Så langt Aftenbladet har fått bekreftet fra Petroleumstilsynet, har ikke tilsynet fått en slik oversikt heller fra DNV GL.

«DNV GL ga ikke oversikt over andre FPSO-er, kun hva feilen besto i», heter det i tilbakemeldingen fra Petroleumstilsynet da Aftenbladet søkte innsyn om de andre FPSO-ene.

- Som vi har vært tydelig på tidligere, så kan vi på grunn av kontraktuelle forpliktelser med våre kunder ikke kommentere på detaljer i enkeltprosjekter, svarer Stig Grøndahl, ansvarlig for markedsføring og kommunikasjon i DNV GL, i en e-post til Aftenbladet.

Grøndahl skriver videre:

– Som tidligere kommunisert berører feilen kun et fåtall prosjekter, og samtlige kunder har blitt kontaktet og relevante aksjoner er tatt. Vi vil gjerne understreke at problemet gjelder hovedsakelig for FPSO-konstruksjoner som roterer rundt en «turret» («weather-vaning») og kan påvirke den beregnede utmatningslevetid, noe som ikke har umiddelbare konsekvenser for konstruksjonens sikkerhet.

Han legger også til følgende senere fredag ettermiddag:

– Vi har vært åpne med Ptil. Vi kontaktet dem, og vi har besvart deres spørsmål, og selvfølgelig stilt oss til rådighet til å svare ut deres behov. Vi har i dialogen fokusert på software feilen som ble oppdaget og mulige konsekvenser av denne.

DNV GL bekreftet også til Aftenbladet at de ikke vil oppgi til Petroleumstilsynet en fullstendig oversikt over andre FPSO-er på norsk sokkel som er rammet av programfeilen i Sesam Stofat som har betydning for utmatingsanalyser for levetidsbergeninger. Fredag kveld sier imidlertid Grøndahl i DNV GL at de ikke vil bekrefte eller avkrefte om de har gitt Petroleumstilsynet en fullestendig liste og at bekreftelsen beror på en «misforståelse».

Han vil heller ikke å svare på spørsmål om Petroleumstilsynet er informert om en slik oversikt.

I så måte var svaret Aftenbladet fikk fra Petroleumstilynet klargjørende om at DNV GL ikke hadde levert en slik oversikt til tilsynet.

Les også

Equinor slår tilbake etter Bellonas Castberg-varsel: Mener problemene er håndterbare

Ptil: - Kan endre inspeksjonsplanene for Norne

Petroleumstilsynets er spurt om hvordan Petroleumstilsynet følger opp feilene på andre innretninger i tillegg til Equinors.

I en e-post svarer Øyvind Midttun at Ptil 26. mai 2020 fikk informasjon fra DNV GL om feil i programvaren for utmattingsberegning. I et oppfølgingsmøte med DNV GL i august fikk Ptil opplyst at feilen i programvaren ble introdusert i juni 2016 og identifisert i april 2020.

– Equinor, som er operatør for Nornefeltet, har opplyst til oss at programvareversjonen som inneholdt feilen ble brukt i forbindelse med oppdatering av utmattingsanalysene til Norne FPSO i 2017. Equinor har videre opplyst at reanalyser vil kunne medføre endringer i inspeksjonsplanene for innretningen.

– Ptils vurdering er at bruken av programvaren som inneholdt feilen i reanalysene av utmattingslevetiden, ikke svekker den globale integriteten til Norne FPSO, men kan medføre økt inspeksjonsprogram og påfølgende reparasjoner av lokale detaljer.

Ptil gir ikke svar på om det finnes andre innretninger enn Equinors som er rammet av tilsvarende feil som påvirker Norne.

Hør fersk podkast om situasjonen i oljebransjen:

Publisert: