Vil frata Oljedirektortatet helikopteransvar

Luftfartstilsynet bør få hovedansvaret for alle forhold sompåvirker flyginger til og fra oljeinstallasjoner, er rådet fra etutvalg oppnevnt av Samferdselsdepartementet.