Mindre pågang etter eurovaluta

Det er ingen køer foran bankskrankene for å kjøpe euro.