Klare motkandidater

Rektor-valg: Rektor og førsteamanuensis ved Musikkonservatoriet Per Dahl vil gjerne fortsette som rektor. Dahl mener han har tatt framtidsrettede avgjørelser for HiS de siste tre årene, selv om han har fått mye kritikk for den omorganiseringen som er vedtatt.