- Velkommen til byråkratiet

Er det mulig å drive et lite fiskemottak som det som nå er nedlagt på Hellvik?