Svindler med egen helse

Den klassiske forsikringssvindleren er fortsatt mann, men kvinneandelen har økt betraktelig de siste årene. Svindlerne er ofte yngre mennesker, og det er større andel arbeidsløse blant de avslørte svindlerne — over 10 prosent - enn i samfunnet for øvrig.