Statoil sel ut til bustader på Lura

Statoil Norge skal selja deler av eigedomen sin på Lurahammaren. Tankanlegget skal bestå, medan det vil komma 100-150 bustader i sørvestlege del av området.