Enige om hovedtrekk i EØS-avtale

EFTA-landene og EU er enige om hovedtrekkene i en revidert EØS-avtale som også omfatter de ti nye medlemslandene. Men diskusjonene fortsetter om fiskeeksporten.