800 oljearbeidere forbereder seg på streik

Oljearbeidernes Fellessammenslutning (OFS) har meldt plassfratredelse for 800 arbeidere på flyterigger. Meklingsfristen går ut ved midnatt torsdag.