Fylkeskommunens budsjett ikke godkjent

Kommunaldepartementet nekter å godkjenne Rogaland fylkeskommunes budsjett for 2001.