- Ikke skift strømleverandør

Strømbrukerne bør ikke hoppe over til selskapet med lavest pris iøyeblikket.