Gjedebo- selskap konkurs

Visiworld AS, et it-selskap der Jon Gjedebo er tungt inne på eiersiden, er gått konkurs.