Ormen-gass skal via Sleipner

Ormen Lange skal bygges ut med undervannsløsning kombinert medlandanlegg, og gassen eksporteres via Sleipner i Nordsjøen.