Sterk resultatbetring i Hydro

Hydrokonsernet kan visa til eit overskot på 2,4 milliarder kroneretter skatt i årets tredje kvartal, mot 513 millionar kroner i sameperiode i fjor.