Kværner-ansatte roser aksjonærer

Mens sentrale fagforbund og Regjeringen har latt være å tone flagg om planen for å slå sammen Kværner og Aker Maritime, har en gruppe Kværner-aksjonærer tatt til motmæle mot fusjonsplanene. Gruppen, som ledes av aksjonæren Peder Anker, har sendt ut en støtteerklæring med oppfordring til å stemme mot fusjonsplanene på Kværners generalforsamling 4. mai.