Snorkefrykt på sokkelen

Stortingsflertallet kan komme til gripe fatt i problemet med snorking på sokkelen. Skjerpede krav til å få sove alene kan bli resultate. Oljeindustrien frykter store ekstrakostnader.