TBL håper på penger i revidert nasjonalbudsjett

— Offshoreleverandørindustrien krever og håper at Stortinget tar ansvar og bevilger midler til nødvendig forskning og utvikling (FoU) i næringen.