Fregattkjøpet: -Gjenkjøpsavtalen et luftslott

Gjenkjøpsavtalen med det spanske fregattverftet Izar blir karakterisert som et rent luftslott av skipsutstyr-bransjen i Norge.