Nakkeskadete sliter med forsikringsselskapene

Dopet ned av smerte— stillende medikamenter, må mange av de nakkeslengskadete vente i flere år mens «eksperter» fra forsikringsselskap og det offentlige skal stille rett diagnose.