Ny teknologi skal gi null utslipp i nord

Oljeindustrien lover null utslipp til sjø på framtidige utbyggingeri de nordlige områdene. Industrien reagerer skarpt på atAp-ledelsen vil båndlegge nordlige arealer.