- Må ikke gjøre oss selv til tapere

— Usikkerheten omkring Braathens verksted på Sola er en konstruertproblemstilling, hevder Harald Rosnes, direktør for BraathensTekniske Divisjon.