Statoil selger seg ut av Danmark

Statoil har solgt alle andeler på dansk kontinentalsokkel til det statlige danske oljeselskapet DONG.