To tunneler kan bygges

Statens vegvesen Rogaland klarer godt å bygge to tunneler på en gang. Arbeidet på Iversflaten i Suldal starter i oktober.