167 mill. kroner og en halv million passasjerer i tap

Braathens' tap på 167 millioner på driften i fjor var langt bedreenn de 700 millioner i tap året før. Verre er det medpassasjertallet, som falt med en halv million.