Enhetsskolen er borte

STAVANGER: Skolene i Stavanger og i landet for øvrig er i dag såforskjellige at det er vanskelig å snakke om enhetsskole. Vårbarndoms skole er definitivt borte, slår Stein Endresen, rektor påTeinå skole fast. Før kunne du plukke ut skolebygget i bygd og by.I dag varierer utseendet.