Lovende Oseberg-funn

Norsk Hydro har meldt nye og lovende funn på Oseberg-feltet.Undervannsutbygging vil starte så snart som mulig.